Teror osamělých vlků

Smutné prvenství v pomyslné pyramidě teroru přejímá znovu objevený způsob provedení teroristického činu tzv. teror osamělých vlků. V minulosti tomuto problému čelilo např. Severní Irsko (IRA) nebo Izrael, v současné době jsme svědky tohoto fenoménu zejména ve Francii a Německu. Teror osamělého vlka je násilný teroristický čin způsobený jedincem,  který není napojen na organizovanou teroristickou buňku, ale nechává se inspirovat její ideologií. Tyto činy nelze v žádném případě bagatelizovat z důvodu špatného duševního stavu útočníka. Osamělí vlci jsou teroristé!

Proč došlo k tak náhlé změně chování teroristů? Důvodů je více, ale dva hlavní jsou:

1. ZVÝŠILA SE EFEKTIVITA BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Došlo k omezení operačního prostoru teroristických buněk a ty jsou nyní nuceny hledat nové operační postupy pro šíření svého teroru. Již není pro ně tak snadné komunikovat  v kyber prostoru. To se týká nejen samotné komunikace, ale také převodu finančních prostředků, které nutně potřebují k financování svých aktivit. Jsou nuceni zkracovat dobu mezi přípravou a provedením teroristického činu, z důvodu vyššího rizika odhalení. Bezpečnostní složky jsou připravenější a bdělejší.

2. TERORISTICKÉ BUŇKY VYHODNOTILY PRÁCI BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Na základě tohoto vyhodnocení dospěli teroristé k závěru, že i jeden ozbrojený útočník na místě s velkou koncentrací lidí a složitým systémem východů, je schopen během doby, kterou bezpečnostní složky potřebují k dojezdu a zásahu na místo činu, způsobit velké ztráty na životech v řádech desítek až stovek obětí. Našli tak zvanou bezpečnostní mezeru, kterou bezpečnostní složky nejsou schopny samy dobře pokrýt. Ztráty na životech a majetku tak způsobí s minimem nákladů a zároveň minimálním rizikem odhalení. Osamělý vlk operuje sám, nemá potřebu komunikace s ostatními členy teroristické skupiny a má minimální logistické potřeby, které je schopen pokrýt ze svých vlastních zdrojů.

JAK NA TOTO BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO REAGOVAT?

Je nutné si přiznat, že je třeba přijmout celý soubor opatření, která pomohou omezit nebo eliminovat tento druh teroru. Rád bych zmínil alespoň dvě opatření, která ze svého pohledu považuji za zcela zásadní:

1. JASNÁ STRATEGIE STÁTU PRO BOJ S TERORISMEM

Je třeba, aby stát přijal jasnou, efektivní a dlouhodobě nastavenou strategii pro boj proti terorismu. V této otázce musí jít politické šarvátky stranou. Zásadní je rozvoj a výcvik silových složek státu a jejich PLNÁ legislativní podpora. Jako občané se musíme smířit s tím, že naše bezpečnosti není  a nebude zadarmo. Daní za klid a bezpečí může být omezení některých našich občanských svobod. Svobod, jejichž absenci si v běžném životě ani nevšimneme, ale na papíře jistě vzbudí bouřlivou diskuzi.

2. ROZVOJ CIVILNÍ OBRANY OBČANŮ

Je nutné podpořit výuku občanů v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních postupů. Občan by měl vědět, jak se má chovat v situaci, kdy čelí bezprostřednímu útoku teroristy – střelba, napadení nožem nebo jinou zbraní, výbuch apod. Zde jako prioritu vidím ozbrojit společnost legálně drženými zbraněmi. Držení zbraně podmínit kvalitním výcvikem, tak abychom byli schopni ochránit sebe a své blízké do příjezdu bezpečnostních složek.

Závěrem chci zdůraznit, že obě tyto strategie je třeba provádět SOUBĚŽNĚ, stejně jako to učinili například v Izraeli, kde se jim podařilo dosáhnout požadovaného efektu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Chci vědět co je nového

    Zadejte, prosím, vaši emailovou adresu

  • Kategorie