TEAMBUILDING JINAK

Teambuildingy, které tvořím nejsou dělány formou pionýrského tábora

Se mnou o vlajku bojovat nebudete!

VZDĚLÁVÁM ZÁŽITKEM

Ukáži vám váš svět JINAK 

Podívám se na vaši činnost pod jiným úhlem pohledu, než na jaký jste zvyklí. Ukáži vám, jak to co děláte vypadá z hlediska bezpečnosti. Výsledný teambuilding vám přinese nejen zážitek, ale i praktický efekt ve vašem každodenním životě.

Nyní vás nechám nahlédnout na 3 vzorové ukázky toho, na co se lze v teambuildingu zaměřit. Nejsou to však 3 konečné ukázky.

Každý obor má svá specifika a proto s vámi vždy budu chtít na začátku pohovořit, abychom tato specifika společně odhalili a mohl jsem vám připravit teambulding ušitý přesně na míru. Teambuilding, na kterém se nebudete nudit a na který vy ani vaši zaměstnanci nezapomenete.

Splním jakékoliv vaše přání! 🙂

Váš Marcel

TRÁVÍTE HODNĚ ČASU NA CESTÁCH?

Naučím vás, jak reagovat v krizových situacích:

  • v podzemních garážích
  • na benzinové pumpě
  • ve výtahu

Jaká rizika na vás číhají a jak na ně lze reagovat.

 

PRACUJEME V OFFICE CENTRU A NIC SE NÁM NEMŮŽE STÁT

Ukáži vám, jak reagovat v případě paniky vyvolané: 

  • požárem
  • aktivním střelcem v budově
  • výbuchem bomby nebo plynového potrubí

 

VÁŠ SVĚT JE KYBERPROSTOR

Váš svět je kyberprostor a vaše zbraň jsou prsty na klávesnici. Cítíte se 100% chráněni antivirem, firewallem, VPN ... Ukáži vám, že riziko může přijít z jiného směru, než očekáváte.

Sestavím vám naučný teambulding ať už jste banka nebo výrobní firma. Liší se forma, ale podstata zůstává stejná - LIDSKÝ FAKTOR!